چهار شنبه, 22 آذر,1396 - پنجشنبه, 23 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل اکسین اهواز

اهواز ،بلوار پاسداران ،کوی ملت ،جنب شرکت ملی حفاری
ریال2,700,000

ریال2,700,000

نقشه هتل اکسین

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
قیمت موجود نیست
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال2,700,000

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

ریال2,700,000

هتل های نزدیک
شروع قیمت ریال2,700,000
اهواز، اتوبان پاسداران، میدان فرودگاه نرسیده به شرکت ملی حفاری